Concerten bij Kaarslicht piano

Privacy verklaring

Stichting Het Jisper Concert  wil jou zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom moeten wij in bepaalde gevallen gegevens van je verwerken. Wij nemen jouw privacy natuurlijk zeer serieus en behandelen daarom jouw gegevens uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat de Stichting Het Jisper Concert zich in alle gevallen houdt aan de geldende privacy wet- en regelgeving.
Stichting Het Jisper Concert, gevestigd aan Dorpsstraat 46, Jisp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Wij zijn te bereiken via redactie@concertjisp.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Het Jisper Concert verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de concerten. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, woonplaats, gekochte kaarten, afhandelen van de betaling enzovoorts.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Het Jisper Concert verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Het Jisper Concert neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Het Jisper Concert) tussen zit. Stichting Het Jisper Concert gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– WordPress; de website is met dit systeem gebouwd.
– Mailchimp; de nieuwsbrief versturen we via Mailchimp.
– E-mail provider; de e-mailadressen reseveren@concertjisp.nl en redactie@concertjisp.nl gebruiken wij om met u te communiceren.
– Google Analytis; is het systeem dat registreert hoe het site-bezoek verloopt. Zie ook de informatie bij cookies.
– Excel voor het vastleggen van de reserveringen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Het Jisper Concert bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Personalia
Gedeeld voor het bestellen kaarten> bewaren we 2 jaar zodat we eventuele betalingen nog na kunnen gaan.

– E-mail adres
Gedeeld i.v.m. abonnement op de nieuwsbrief > bewaren we tot dat jij je afmeldt voor de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Het Jisper Concert verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Het Jisper Concert gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gebruik Google Analytics
Stichting Het Jisper Concert:
– gebruikt Google Analytics-cookies
– heegt een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
– heeft het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
– heeft ‘gegevens delen’ heeft uitgezet;
– maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan je doen door een mail te sturen aan redactie@concertjisp.nl.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar redactie@concertjisp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Het Jisper Concert zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Stichting Het Jisper Concert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Het Jisper Concert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via redactie@concertjisp.nl.

Deze verklaring is opgesteld in april 2020.

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief! 

Je ontvangt een mail om de inschrijving te bevestigen.